HP SDLT, 220.0/330.0 GB, C7980A

Zam.MagazynOEMCena EUVAT
DL220HPSG0*4966C7980A317,3223%
/all/obr/200/DL220HPSG0.jpg /all/obr/200/DL220HPSG0_02.jpg /all/obr/200/DL220HPSG0_03.jpg /all/obr/200/DL220HPSG0_04.jpg