08.03.2018

Wiosenny trening z UPrintem

Wiosna zbliża się dużymi krokami.

Wiosna zbliża się dużymi krokami! Teraz wystarczy klika małych kroków z kompatybilnymi materiałami
UPrint aby zyskać nowy sprzęt do ćwiczeń
Warunki promocji:
Promocja trwa terminie 12. - 31.3.2018.
Aby otrzymać nagrodę Partner musi wykonać skumulowany obrót na materiałach Uprint wg w/w celi obotoych.
Aby wziąć udział w promocji należy kliknąć przycisk Rejestracja nie później niż 30.3.2018.
Aktualny stan wykonanych obrotów można sprawdzić klikając Cele obrotowe.
Partner może otrzymać tylko 1 nagrodę (zestaw) przypisany do wykonanego planu obrotowego.
Z promocji mogą być wyłączone zakupy w cenach specjalnych.
Nagrody zostaną wysłane do 15 dni roboczych od zakończenia promocji.
Nagroda zostanie przekazana na podstawie FV 1 zł netto.
W promocji mogą brać udział Partnerzy posiadający uregulowane zobowiązania względem LAMA Plus.
Zastrzegamy prawo do zmiany warunków promocji lub jej szybszego zakończenia
Zastrzgamy prawo  do zmiany nagród