IBM oryginalny użyj zestawu 39V2599/40X0101, 300000s, IBM IP 1532, 1552, 1572, 1650

Zam.MagazynOEMCena EUVAT
CIB39V2599KG*2902539V25991718,8623%
/all/obr/200/CIB39V2599KG.jpg