DS

WARUNKI HANDLOWE


  • Postanowienia ogólne w sposób prosty i jasny określają wurnki współpracy.

  • Jeżeli zgadzacie sie z naszymi warunkami aby rozpocząć współprace musi dojść do podpisania umowy o współpracy. Bez podpisania umowy nie możemy wystawiać faktur.

  • Warunki reklamacji w sposób jasny i prosty wyjaśniają co można zareklamować i jak dokonać zgłoszenia.
  • Dealerskie katergorie dzielą klientów według obrotu. Klienci z wyzszym obrotem mają szanse na lepsze ceny.

 


WARUNKI REKLAMACJI

dotyczą wszystkich Partnerów firmy LAMA Plus Polska Sp. z o.o.


Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, wgniecenia, rozdarcia lub zamoknięcia, należy w obecności kuriera przeprowadzić kontrolę zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości lub braków należy sporządzić protokół szkody na podstawie, którego firma spedycyjna przyjmie zgłoszenie reklamacyjne. Kopię protokołu należy przesłać do działu reklamacji LAMA Plus. W przypadku zaniechania ze strony Zamawiającego, braku protokołu lub zbyt późnego zgłoszenia firma LAMA Plus nie bierze odpowiedzialności za powstałe szkody i nie jest zobligowana do przyjęcia zwrotu uszkodzonego towaru.

Reklamacje logistyczne (pomyłki i braki w dostawie)

Reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą należy składać terminie nie dłuższym niż 24 godziny (następny dzień roboczy) od otrzymania przesyłki, za pomocą platformy zakupowej B2B. W przypadku braku dostępu do platformy B2B, zgłoszenie należy przesłać w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres opiekuna handlowego.
Nie zastosowanie się do w/w warunków może spowodować negatywne rozpatrzenie reklamacji.


Reklamacje uszkodzonego, nie działającego produktu


Materiały eksploatacyjne

W przypadku źle pracującego tonera, tuszu należy uzyskać wydruk menu drukarki zawierający wszystkie parametry techniczne a w szczególności model urządzenia, nr seryjny drukarki, data instalacji materiału eksploatacyjnego, ilość wydrukowanych stron.

W przypadku braku możliwości wydrukowania strony menu prosimy o wykonanie zrzutu ekranu (print screen) i przesłanie do działu reklamacji jako uzupełniania dokumentacji.

Reklamacja bębnów, może wymagać przesłania również tonera, współpracującego z bębnem.
W celu poprawnego zgłoszenia prosimy o kontakt z działem reklamacji LAMA Plus.

Reklamacje akcesoriów komputerowych i innych produktów.

W przypadku reklamacji prosimy o dokładne określenie przyczyny reklamacji.

Przed wysyłką reklamacji klient powinien zalogować się w celu otrzymania numeru RMA na naszej stronie www.lamaplus.com.pl w serwisie reklamacyjnym i przesłać protokół reklamacyjny drogą elektroniczną. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

Towar musi zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu, dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.

Do każdego produktu musi być dostarczony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego załatwienia reklamacji.

Klient wysyła towar na swój koszt za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej; po naprawie zostanie odesłany na koszt firmy LAMY Plus.


Zgłoszenie RMA

W celu uzyskania numeru RMA można wypełnić formularz na naszej stronie. Po wypełnieniu formularza na podany adres e-mail zostanie przesłany numer RMA.

ZAŁATWIANIE REKLAMACJI


Reklamacje będą załatwiane poprzez naprawę towaru lub poprzez wymianę towaru na towar identyczny o takich samych lub lepszych parametrach. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Gwaranta.

Załatwienie reklamacji może przekroczyć 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego towaru do serwisu.
Formularz reklamacyjny


Aktualizacja 13.12.2017.