D

PŁATNOŚĆ

Płatność za towar może być realizowana w następujący sposób:  • gotówką

  • za pobraniem,

  • przelew,

  • przedpłata.


PŁATNOŚĆ


Wszelkie płatności należy dokonywać na konto LAMA Plus Polska Sp. z o.o. w terminach nieprzekraczalnych, podanych na fakturze.

Numer konta:
BSK O/CIESZYN
05 1050 1083 1000 0001 0415 2772

Podstawą wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia odpowiedniej kwoty na konto LAMA Plus. Powyższa procedura obowiązuje przy pierwszych dwóch zamówieniach. Od trzeciego zamówienia odbiorca dokonuje płatności przelewem na konto bankowe LAMA Plus w nieprzekraczalnym terminie podanym na fakturze. Do płatności dokonywanych nieterminowo wystawiane są noty odsetkowe.
Termin płatności ustalamy indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od obrotu i rodzaju odbieranego towaru.
Warunkiem uzyskania odroczonego terminu płatności jest uzyskanie pozytywnej weryfikacji dokumentów finansowych przez ubezpieczyciela współpracującego z LAMA Plus Polska Sp. z o.o.